به نام خالق عشق
سلام دلبر جان
آنقدر ذهنم بر رویش فشار است که نمی دانی.... نه برای خبر سیاسی......نه نمی دانم چه شده ام...ذهنم بدجور خسته است...خستگیش را احساس می کنم...دوست دارم بروم یک جای خلوت...کنار ساحل....پاهایم را در شن زار های ساحل فروکنم....خیسی شن ها را حس کنم...دست هایم را مثل یک کودک چندین ساله وارد آب کنم....کاش می شود....که تو هم باشی و من...به هوای اسمت....نامه زیبای تو را بر لبم تکرار کن....شاید این گونه کمی...دلم آرام گرفت...عزیزکم ببخشیدم( توی پرانتز  یکم فشارم افتاده چیزیم نیست اگه میبینی خوب نمی تونم جانانم جمله بندی کنم چون حالم خوب نیست و دلم نمیاد ازت چیزی نگم قربانت شوم....البته نگران نباش خوب میشم)
جانانم آمدم با تو صحبت دیگر کنم اما بهتر دیدم که مطلب دیگری را بگویم که احساس کردم در دلت ایجاد شده...نمی دانم تا چه قدر درست اما به نظرم آمده که ایجاد شده و آن هم اینست که نکند فکر کنی من مجتبی از تو توقع دارم که حتما فلان کار ر کنی یا حتما توقع دارم بگویی چشم...همه چیز به اختیار توست اما با مشورت...من اگر در این جا مطلبی می گویم از روی مشورت کردن و فکر کردن است و نه آن که الا و لابد باید اجرا بشود..خیر اصل به این گونه نیست...
دومین موضوعی که به نظرم طرح سوال کنم درخصوص این که باخودمون بیایم فکر کنیم هم من و هم شما که آیا این ازدواج و این محبت بین من و شما از روی دل است واقعا یا بیکاری .....خیلی از آدم ها رو میشناسم که آن ها برای این که بیکار هستند دنبال ازدواج کردن می افتن....ئر صورتی که این فکر ...باعث می شود که اگر فردا روزی پستی را گرفت...زن و بچه و همه چیز را فراموش کند.....اگر بتونیم توی دل خودمون فکر کنیم ببینیم چرا من دوسش دارم خیلی می تونیم راحت تصمیم بگیریم ..خیلی بحث زیاده ولی جانانم ببخشیدم سرم گیج می رود...فکر کنم از کم خوابیم است...دلم نمیاد با تو حرف نزنم..گفتم اگر نزنم باید تا شب صبر کنم..همین الان زدم که خیالم راحت بشود....
عزیزم من ادم جدی نیستم...خیلی خیلی شوخم ...با همسرم خیلی خیلی زیاد....پس اگر این حرف ها رو میزنم فکر نکنی جدیما...دل تو دلم نیست واست...قربانت گردم....باز ببخشیدم...بد نوشتم خیلی....خیلی....ببخشیدم...دلم نمی گذارد....یک روز نگویم دوستت دارم...مراقب خودت باش هستیه من....
منبع : نوشته های عاشقانهکارهای روزانه
برچسب ها : خیلی ,ببخشیدم ,جانانم ,خیلی خیلی ,توقع دارم