امام صادق (ع):

برترین کارها عبارتست از: 1 - نماز در وقت 2 - نیکی به پدر و مادر 3 - جهاد در راه خدا.

بحار الانوار، ج 74، ص 85.


راستش رو بخواین ازتون خجالت کشیده بودم که دیگه مطلب بذارم ولی خب تولد بابایی هم شده نمیشه نذاشت چیزی(نمی دونستم)....درسته ایشون بابا من نبودن درسته این که اصلا هنوز بابامم نشدن..درسته این که اصلا من کیم!...ولی خب من همون روزی که باباتون و دیدیم حس خوبی رو نسبت بهشون پیدا کردم...اگر این حس رو خوب رو نداشتم اصلا نمی تونستم اون شب حرفی رو بزنم...حس اعتماد حس پدری..حس از خودگذشتگی....حس زیبای آرامش..
حدود نیم روزی که با پدرجان بودم حس خوبی رو بهم داد خیلی باهاشون راحت بودم چون فکرشون و عقایدشون به من می خورد و این که ترس نداشتم اگه توپوقی توی حرفام ایجاد می شد....خوشحالم از این که بابایی رو این قدر دوست داری...البته به ماند که حسویم می شود به پدر جان از داشتن دختری مثل شما....قطعا خوبی های ایشون هست که شما را این قدر خوب کرده هست.....بهترین تکیه گاه آدم پدر و مادرش هست...و چه خوب پدر و مادری برای شما خدا آفریده است...خداوند نگه دار این فرشته دل نشین شما در کنار شما همیشه باشد....دیگر خجالت می کشم....ببخشیدم...همیشه زنده باشید..
منبع : نوشته های عاشقانهبابا جان عشق
برچسب ها : خوبی ,اصلا ,درسته